CAN Logistic

O urządzeniu

Urządzenie dekoduje informacje z magistrali CANBUS i przekazuje je w postaci czytelnego tekstu korzystając z uniwersalnego protokołu opracowanego przez naszą firmę.

___________

Jak to działa

WAŻNE!

Odczyt dostępnych informacji zależny jest od marki, modelu oraz rocznika pojazdu. Do naszego urządzenia dostarczamy instrukcję montażu (ze zdjęciami) opisującą dokładne miejsce podłączenia do magistrali CAN bądź J1708 w każdym z obsługiwanych modeli samochodów i maszyn.


___________

Dlaczego warto?

Urządzenie może dostarczać dane do terminala AVL w standardach RS232, TTL, FMS.


Najważniejsze cechy, które wyróżniają CAN-Logistic na tle podobnych rozwiązań:

  • Oprogramowanie urządzenia zawiera kody wszystkich obsługiwanych pojazdów (jedno urządzenie może być zamontowane w dowolnym pojeździe)
  • Urządzenie AUTOMATYCZNIE rozpoznaje kody pojazdów, w których jest montowane, co pozwala na instalację bez konieczności wstępnej konfiguracji
  • CAN Logistic może być aktualizowany zarówno zdalnie poprzez urządzenia GSM jak i lokalnie w serwisie klienta
  • Obsługuje różne protokoły wyjściowe: czytelny protokół - tekstowy (ASCII), efektywny - binarny (Xon/Xoff), popularny FMS
  • Jest kompatybilny z modułem CAN-CR 5V umożliwiającym bezkontaktowy odczyt danych z magistrali CAN

Urządzenie przeznaczone jest dla systemów monitorowania pojazdów, które odczytują i analizują szeroki zakres informacji z magistrali CAN oraz J1708. Odczytane informacje wykorzystywane są zazwyczaj w celu rozliczania i raportowania czasu pracy, obliczania kosztów eksploatacji pojazdów, oceny stylu jazdy kierowców, itp. CAN Logistic posiada świadectwo homologacyjne E20 dopuszczające urządzenie do sprzedaży na terenie Unii Europejskiej.

___________

Rodzaje urządzeń

CAN Logistic

(komunikacja zgodna z RS232 lub TTL)

Urządzenie samodzielne do komunikacji z terminalem AVL przez port szeregowy.


CAN Logistic EMBED

(komunikacja TTL)

Urządzenie w postaci płytki drukowanej PCB do komunikacji z urządzeniem klienta przez port UART. Przeznaczone do montażu wewnątrz urządzenia klienta z zachowaniem pełnej funkcjonalności samodzielnego urządzenia CAN Logistic.


CAN Logistic FMS

(dane wyjściowe w standardzie FMS)

Urządzenie samodzielne do komunikacji z urządzeniem klienta przez port CAN z obsługą standardu FMS (2.0/3.0/4.0). Dodatkowo udostępnia informacje spoza standardu FMS: kontrolki, dane jazdy ekonomicznej, nazwisko kierowcy z karty kierowcy itp.


CAN Logistic BLE

(dane wysyłane przez Bluetooth)

Urządzenie samodzielne do komunikacji z urządzeniem klienta przez interfejs Bluetooth Low Energy v4


CAN Logistic BASIC

(standard RS232 lub TTL)

MINIATUROWE, samodzielne urządzenie do komunikacji z terminalem AVL przez port RS232 lub TTL. Odczytuje podstawowe informacje z jednej magistrali CANBUS (brak możliwości odczytu danych z magistrali J1708 oraz wysyłania odczytanych danych w standardzie FMS).