CAN-CR

O urządzeniu

Moduł do bezkontaktowego odczytu danych z magistrali CANBUS. CAN CR (Contactless Reader) daje możliwość odczytu informacji z magistrali bez ingerencji w jej instalację. Moduł spełnia oczekiwania najbardziej wymagających klientów, jednak trzeba mieć świadomosć, iż zastosowanie go w niektórych przypadkach może zmniejszyć ilość dostępnych funkcji, a samo urządzenie jest wrażliwe na zewnętrzne zakłócenia.

___________

Rodzaje urządzeń

CAN-CR w wersji 5V

Do stosowania z naszym urządzeniem CAN Logistic.


CAN-CR w wersji 12-24V

Dla klientów zasilających CAN-CR z instalacji pojazdu.