MAT991 Immobilizer dwuobwodowy

Immobilizer pracujący z pilotami permanentnie wysyłającymi kod.
Piloty posiadają wewnętrzny czujnik ruchu, który wyłącza nadawanie po jednej godzinie od ostatniego ruchu.