Interface RS232-USB

Moduł zamieniający sygnały RS232 na USB.
Oferowny Interface został sprawdzony pod kątem współpracy z naszymi urządzeniami:
CAN-Translator, MAT-Autofit oraz MAT-Autofit II.