CAN Logistic II TAXI

Wersja urządzenia współpracująca z taksometrami
Zakres ustawiania stałej k: k=800 ÷ 1600 imp.(obr.)/km.