CAN Logistic II PCB

Urządzenie CAN Logistic II w wersji płytki PCB do wlutowania do urządzenia Logistycznego.
To 100% pełne urządzenie wraz z filtrami wejściowymi itp.