CAN Logistic II FMS

Urządzenie czytające dane z magistrali CANBUS i J1708. Obrobione dane wysyłane są do urządzeń monitorujących zgodnie ze standardem FMS.